Mountain resort image

Tiantai Mountain (天台山)

Photos from mountains close to Tiantai Mountain (天台山)