Shirane-yama or Nikko-shirane weather

Shirane-yama or Nikko-shirane

Photos from mountains close to Shirane-yama or Nikko-shirane