Mountain resort image

Mount Esaoman-Tottabetsu

Photos from mountains close to Mount Esaoman-Tottabetsu