View all Tochal photos (1169) | photos from Alborz (7966) | photos from Iran (10791) | all photos

Tochal Photo: 'Ali Saeidi NeghabeKoohestaN' by Ali Saeidi

Ali   Saeidi   NeghabeKoohestaN, Tochal
user: Ali Saeidi (3945 photos)
photo taken at: 9:23 am 25 May 2012

Ali Saeidi NeghabeKoohestaN

Iran | Tochal

Average rating: 1.0
(use stars to vote)

دره زیبای هملون مسیر قله صندوق چال و سی چال دیزین 1391/03/05 جغد شاخ دار کمیاب ترین جغد در جهان علت مرگ این حیوان مشخص نبود زمانی که ما به برف چال های منطقه رسیدیم پیکر بی جان این حیوان را در روی سنگی دیدیم بطوری که هیچ علام تیر خوردگی و زخم و حتی یک پر هم از این حیوان کم نشده بود مشخص نبود به چه علت مرده است شاید هم پیری باعث مرگ این حیوان شده بود فقط چشم های این حیوان توسط حیوانی خورده شده بود و قسمت های دیگر بدن این حیوان سالم مانده بود افراد گروه با دیدن این صحنه خیلی متاسف شدند