Photos from mountains close to Mount Kitatottabetsu