Tsurugi Dake or Mt Tsurugi weather

Tsurugi Dake or Mt Tsurugi

Photos from mountains close to Tsurugi Dake or Mt Tsurugi