View all Mount Kosciusko photos (4) | photos from Snowy Mountains (4) | photos from Great Dividing Range (103) | photos from Australia (227) | all photos

Mount Kosciusko Photo: 'Mt Kosciuszko climb' by Zdz

Mt Kosciuszko climb, Mount Kosciusko

Mt Kosciuszko climb

Australia | Mount Kosciusko

Average rating: 4.0
(use stars to vote)

The last meters to climb the Mt Kosciuszko