Mountain resort image

Happo One and Karamatsu Dake

Photos from mountains close to Happo One and Karamatsu Dake