photos from Albula Alps (2) | photos from Alps (1418) | photos from Switzerland (629) | all photos

Piz Lagrev Photo by Markus Pflugfelder

Piz Lagrev

Photo credit: Markus Pflugfelder
photo timestamp: 4:20 pm 30 Oct 2004

Piz Lagrev

Switzerland | Piz Lagrev

Average rating: 3.0
(use stars to vote)