Labuche Kang or Lapche Kang, Lobuche Kang I, Choksiam weather

Labuche Kang or Lapche Kang, Lobuche Kang I, Choksiam

Photos from mountains close to Labuche Kang or Lapche Kang, Lobuche Kang I, Choksiam