Klyuchevskaya Sopka weather

Klyuchevskaya Sopka

photos from Kamchatka (40) | photos from Siberia Ranges (40) | photos from Russia (140) | Photo gallery home

Upload symbolUpload new photo for Klyuchevskaya Sopka | for another mountain

Klyuchevskaya Sopka Photo

Klyuchevskaya Sopka

Photo credit: external link

Klyuchevskaya Sopka

Russia | Klyuchevskaya Sopka

Average rating: 3.0
(use stars to vote)