View all Klyuchevskaya Sopka photos (5) | photos from Kamchatka (78) | photos from Siberia Ranges (78) | photos from Russia (243) | all photos

Klyuchevskaya Sopka Photo

Klyuchevskaya Sopka

Photo credit: external link

Klyuchevskaya Sopka

Russia | Klyuchevskaya Sopka

Average rating: 3.0
(use stars to vote)