Photos from mountains close to Diamond Peak (Oregon)